Beeboxpp (Line ID : @beeboxpp) เบอร์โทร 06-5208-7979 (ติดต่อ จ-ศ : 09.00-17.00 น.)

ปัจจุบัน “พลาสติกและกล่องโฟม” เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ถูกนำมาใช้งานในชีวิตประจำวันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ถุงพลาสติก ขวดน้ำ กล่องขนม บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและอื่นๆ ที่พบได้ตามชีวิตประจำวัน การใช้พลาสติกและกล่องโฟมนั้นก็ได้กลายเป็นความเคยชินจนบางครั้งไม่ได้คำนึงถึงอันตรายของสารเคมีจากผลิตภัณฑ์พลาสติกที่อาจมีการปนเปื้อนสู่อาหารและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเราในระยะยาวได้  

 


นอกจากพลาสติกและกล่องโฟมจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราแล้ว พลาสติกก็ได้กลายเป็นปัญหามลพิษที่ทั่วทั้งโลกกำลังรณรงค์ลดการใช้กันอยู่ เพราะเมื่อปริมาณการใช้ที่มีมาก ก็จะยิ่งกลายเป็นขยะในปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย พลาสติกเมื่อเป็นขยะแล้ว ไม่สามารถย่อยเองได้ตามธรรมชาติและยังส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดเก็บและการย่อยสลาย ที่ใช้เวลาในการย่อยสลายพลาสติกนานเป็นร้อยๆ ปี การทำลายขยะเหล่านี้ก็ยังส่งผลต่อการเสื่อมโทรมของคุณภาพของน้ำและดิน หรือการเผาทำลายก็ก่อให้เกิดก๊าซพิษอื่น ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย ถึงแม้พลาสติกและกล่องโฟมจะมีโยชน์ในด้านการใช้งานที่ง่าย มีราคาถูก ให้ความสะดวกสบาย  แต่เราก็ต้องยอมรับเลยว่าผลเสียของพลาสติกและโฟมนั้นมีมากอยู่เช่นเดียวกัน

 
กรมควบคุมมลพิษได้เผยว่า ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีการบริโภคพลาสติกรวมภายในประเทศกว่า 5 ล้านตัน โดยมีการใช้งานพลาสติกในเกือบทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้าง ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ แต่สัดส่วนการใช้พลาสติกเพื่อบรรจุภัณฑ์นั้นมีปริมาณที่มากที่สุด และพบว่าเป็นการใช้งานในระยะสั้นหรือใช้เพียงแค่ครั้งเดียว ผลสรุปจากสิ่งที่ก่อให้เกิดขยะมากที่สุดได้แก่ ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว หลอดพลาสติก มีจำนวนขยะพลาสติกที่ถูกกลับไปใช้ประโยชน์ประมาณ 0.5 ล้านตัน ส่วนอีก 1.5 เป็นขยะที่ไม่ถูกนำกลับไปทำประโยชน์ แต่ถูกกำจัดด้วยการนำไปฝังกลบ

 


ในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า “บรรจุภัณฑ์” ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะยิ่งการที่คนบริโภคสินค้ามากขึ้น ทั้งจากสถานการณ์ตอนนี้ที่ผู้คนใช้วิถีชีวิตแบบ New Normal และหันมาใช้บริการ Delivery ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร การสั่งสินค้าออนไลน์ ถึงแม้จะมีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก แต่การสั่งอาหาร หรือสั่งของออนไลน์ในบางครั้งก็ย่อมมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกและโฟมเพื่อห่อหุ้มสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นตามไป และก็ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวในทุกๆ วัน และบางครั้งเศษขยะพลาสติกก็ถูกทิ้งขว้างตามพื้นถนน จนกลายเป็นขยะที่ไปอุดตันท่อ ระบบระบายน้ำ หรือถูกทิ้งขว้างตามแม่น้ำ ทำให้ไหลลงสู่ทะเล และส่งผลให้เป็นอันตรายต่อสัตว์และการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของทะเลทั่วโลกอีกด้วย

 
และยิ่งไปกว่านั้นคือ ถ้ามีการกำจัดบรรจุภัณฑ์แบบผิดวิธี ก็จะกลายเป็นมลพิษต่อโลกของเรายิ่งขึ้นไปอีก ทำให้ Bee Box ได้ตระหนักถึงปัญหาที่มีดังกล่าวในโลกยุคปัจจุบัน และได้มีไอเดียที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสินค้าต่างๆ ไม่่ว่าจะเป็นกล่องอาหาร กล่องขนม กล่องบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อลดการเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงหันมาผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามาถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เพราะนอกจากจะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศแล้ว วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์กล่องขนม ของเราก็ยังปลอดภัยต่อสุขภาพ และยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของสาย Eco-Friendly ที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์กล่องขนม ที่ย่อยสลายได้เองแทนการใช้พลาสติกและกล่องโฟม

 
กล่องใส่ขนมของ Bee Box ใช้กระดาษคราฟที่เป็น Food Grade แท้ 100% สามารถใส่อาหารที่เป็นน้ำได้ เข้าไมโครเวฟได้ 90 องศา กล่องขนมของเราขึ้นรูปด้วย Ultrasonic และเป็นเพียงไม่กี่โรงงานในประเทศไทยที่ใช้เทคนิคนี้ ด้วยหมึกของกล่องขนมของเราเวลาสกรีนจะเป็นหมึกผสมถั่วเหลืองแบบเดียวกับที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์สำหรับเด็ก มีใบรับรองจากโรงงานหมึก เมื่อใส่อาหารในกล่องขนมก็จะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย วัสดุกล่องขนมเคลือบกันความมันและกันซึม ส่วนประกอบของกล่องขนม Bee Box จะเป็นซีลพิเศษที่ทำจากโรงงาน ช่วยถนอมอาหารด้วย กระดาษของเราเป็นกระดาษ "Recycle" ที่มีส่วนทำให้ลดภาวะโลกร้อน Carbon Footprint และภาวะเรือนกระจก มั่นใจได้เลยว่าบรรจุภัณฑ์กล่องขนมของเราปลอดภัยต่อสุขภาพ ปลอดภัยเวลาสัมผัสกับกล่องและทางเรามีใบรับรองบรรจุภัณฑ์กระดาษคราฟอีกด้วย

 


แต่ทั้งนี้ ถึงเราจะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ กล่องใส่ขนมแบบ Food Grade กันมากขึ้นแล้ว แต่พลาสติกก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่บ้าง ถึงแม้จะเป็นความสะดวกสบาย ใช้ง่ายและราคาถูก แต่ก็อย่าลืมนึกถึงอันตรายและผลเสียที่ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพราะอย่างน้อยการลดการใช้พลาสติกและโฟม นำไปรีไซเคิล หรือการแยกขยะตามประเภท ก็จะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ย่อยสลายในอนาคตได้อีกด้วย